Lunch Walk

Vrijdag 15 december

Op vrijdag hebben we een bijzondere lunchwandeling gepland staan, waarin we de volgende hoogtepnten aantikken: Toekomstplan Treehouse Project,  Luchtsingel, DakAkker en Waterplein.

De 350 meter lange Luchtsingel vormde het verbindende element waarmee architectenbureau ZUS een in verval geraakt en geïsoleerd stuk stad nieuw leven wist in te blazen. Aan de langgerekte houten constructie werd een heel gebiedsontwikkelingstraject opgehangen.

Aan de rand van de versteende binnenstad zijn twee innovatieve voorbeelden van klimaatadaptatie te vinden. Boven op het dak van de creatieve broedplaats Schieblock ligt de grootste openlucht dakboerderij in Nederland. Het DakAkker zorgt voor meer biodiversiteit, vermindert hittestress in de stad en voorziet ook nog in kleinschalige lokale voedselproductie. Even verderop is het stenige Bentheimplein in samenwerking met o.a. de omliggende scholen, getransformeerd tot slim en toekomstbestendig Waterplein. Speciale reservoirs vangen het overmatig regenwater op om het riool te ontlasten. Op droge dagen is het plein een spectaculair sportveld voor scholieren.’’

Meeting point: Receptie – Begane grond
Tijd: 12:00 – 13:00 uur

schrijf je in voor de lunchwandeling